Over Ombuds Brussel

Ombuds Brussel heeft als missie om erop toe te zien dat Brusselse overheidsdiensten een goed beleid voeren en de grondrechten van burgers respecteren. Deze onafhankelijke instelling werd in 2022 opgericht door het Brussels Parlement.

2 1 photo4 DSC0537 copie

De acties van Ombuds Brussel

  • 1

    Klachten behandelen: we onderzoeken klachten van mensen die moeilijkheden ondervinden met een gewestelijke of gemeentelijke overheidsdienst in Brussel. Ons doel is om de standpunten van de klagers en de betrokken overheidsdiensten met elkaar te verzoenen.

  • 2

    Meldingen van integriteitsschendingen onderzoeken: we onderzoeken meldingen van integriteitsschendingen door personeelsleden van Brusselse overheidsdiensten, waarbij we erop toezien dat de klokkenluiders worden beschermd tegen eventuele represailles.

  • 3

    Structurele verbeteringen: we grijpen structureel in om de werking van Brusselse overheidsdiensten te verbeteren door adviezen en aanbevelingen te formuleren voor de overheidsdiensten, de regering of het Parlement.

Elk jaar leggen we een verslag voor aan de Brusselse Parlementen met de belangrijkste vaststellingen en acties van het voorbije jaar. Dit verslag gaat gepaard met aanbevelingen om de kwaliteit van de openbare diensten te verbeteren.

Ons doel: verzoenen & verbeteren

Ons engagement is gebaseerd op het verzoenen van standpunten en het zoeken naar verbeteringen in ieders belang. Wij garanderen volledige onafhankelijkheid in ons werk en laten ons leiden door de waarden van neutraliteit, onpartijdigheid, welwillendheid, nauwkeurigheid en creativiteit. We maken er een erezaak van om toegankelijk te zijn voor iedereen die onze diensten nodig heeft.

Ons team

Op 10 december 2021 werd Catherine De Bruecker aangesteld als eerste Brusselse ombudsvrouw, voor een mandaat van 5 jaar. Ze werkt samen met een team van 10 mensen.

DSC0790 OK

Werkt u voor een Brusselse overheidsdienst?

Als u in het kader van een klacht, melding of onderzoek samenwerkt met Ombuds Brussel nodigen we u uit om deze pagina te raadplegen voor alle informatie over onze manier van werken.

De statuten van de instelling

Ombuds Brussel werd opgericht door een gezamenlijke wet van de drie Brusselse Parlementen, namelijk het Gezamenlijk Decreet en Ordonnantie van 26 april en 16 mei 2019 met betrekking tot de Brusselse ombudsman.
Het huishoudelijk reglement van de instelling bepaalt hoe we bij Ombuds Brussel de ons toevertrouwde taken uitvoeren. Het werd in november 2022 goedgekeurd door de Brusselse Parlementen.

Meer informatie