Team

Op 10 december 2021 werd Catherine De Bruecker aangesteld als eerste Brusselse ombudsvrouw, voor een mandaat van 5 jaar. Ze werkt samen met een team van 10 mensen. Maak kennis met haar team.

Ontdek het team
DSC0790 OK

Wil u voor Ombuds Brussel werken?

Ombuds Brussel werkt volgens een participatief bestuursmodel op basis van collectieve intelligentie. De instelling is gestructureerd in 5 expertisepolen die elk een specifieke rol spelen in de uitvoering van hun opdracht, die erin bestaat "het goede bestuur te versterken en ervoor te zorgen dat de grondrechten van de burgers door de Brusselse overheidsdiensten worden nageleefd”.

  1. De pool Klachten is verantwoordelijk voor het ontvangen en behandelen van klachten over de Brusselse overheidsdiensten.
  2. De pool Integriteit is verantwoordelijk voor het ontvangen en behandelen van meldingen over integriteitsschendingen en het beschermen van klokkenluiders.
  3. De pool Onderzoeken is verantwoordelijk voor het uitvoeren van onderzoeken naar de werking van de Brusselse overheidsdiensten.
  4. De pool Administratief, financieel en personeelsbeheer
  5. De pool Communicatie en externe relaties

Ombuds Brussel werkt op basis van verantwoordelijkheidsbesef, participatie en flexibiliteit van haar leden.

Voorstelling van het team

Catherine De Bruecker

Brusselse ombudsvrouw 

« Een ombudsvrouw kan niet zonder haar team. Je moet omringd zijn door gekwalificeerde medewerkers. Zij zijn de echte kracht van de instelling en de garantie voor de continuïteit ervan.  »

Meer weten +

Ze werd beëdigd als Brusselse ombudsvrouw op 16 december 2021. Ze heeft meer dan 20 jaar ervaring bij de federale Ombudsman, waar ze eerst werkte als auditor gespecialiseerd in de bescherming van de grondrechten en op het gebied van asiel en migratie. In 2005 werd ze benoemd tot Franstalige federale ombudsvrouw door de Kamer van Volksvertegenwoordigers, die haar twee opeenvolgende mandaten toevertrouwde. Die functie oefende ze uit tot 2021. Als federale ombudsvrouw was ze van 2011 tot 2014 voorzitter van het Belgische netwerk Ombudsman.be. Van 2016 tot 2020 vertrouwden haar collega's haar het vicevoorzitterschap toe van het IOI-EU (International Ombudsman Institute - Afdeling Europa). Binnen het IOI is zij met name betrokken geweest bij de ontwikkeling van internationale normen voor ombudsmaninstellingen. Catherine is viertalig, heeft een rechtendiploma van de Vrije Universiteit Brussel (VUB) en een aanvullende master in Europees recht van het Institute for European Studies (IES). Ze begon haar carrière als advocaat voordat ze zich toelegde op bemiddeling.

Louise Degryse

Verantwoordelijke Communicatie en externe relaties

« Ik zet me in voor de ontwikkeling van inclusieve externe communicatie, met bijzondere aandacht voor mensen in kwetsbare situaties in Brussel. »

Meer weten +

Louise trad toe tot het team van Ombuds Brussel in augustus 2022. Louise is verantwoordelijk voor de communicatie en externe relaties van de instelling.

Ze heeft een diploma communicatie en ontwikkelingssamenwerking en heeft zeven jaar professionele ervaring in de openbare dienstverlening (RTBF en Unia). Ze heeft ook bijna twee jaar in de humanitaire hulp gewerkt in Diego-Suarez (Madagaskar).

Nadia Djelassi

Job title missing.

« Een oplossing vinden voor de problemen die burgers hebben, dat is wat me elke dag inspireert. »

Meer weten +

Sinds juli 2023 werkt Nadia bij Ombuds Brussel. Haar taken? Klachten ontvangen, het publiek een kwaliteitsvol onthaal garanderen en mensen die contact opnemen met Ombuds Brussel zo goed mogelijk begeleiden.

Voordat ze bij Ombuds Brussel aan de slag ging, werkte Nadia 11 jaar bij het OCMW van Sint-Lambrechts-Woluwe.

Nadia studeerde administratieve wetenschappen aan het Cooremansinstituut in Brussel.

Alexandra Gjurova

Verantwoordelijke Klachten

« Soms lijkt er een enorme kloof te zijn tussen burgers en overheidsdiensten. Mijn taak? Die kloof overbruggen door goed te luisteren en een constructieve dialoog aan te gaan binnen een vaak complex juridisch kader. »

Meer weten +

Alexandra is verantwoordelijke Klachten en juridisch adviseur bij Ombuds Brussel. Ze voegde zich op 16 januari 2023 bij het team, nadat ze haar doctoraatsthesis had afgerond. Voorafgaand aan haar doctoraat behaalde Alexandra een master in de rechten aan de Vrije Universiteit Brussel, met specialisatie in grondwettelijk en administratief recht. Ze was eerst advocaat aan de Gentse balie, met name in het grondwettelijk en administratief recht, tuchtrecht in het openbaar ambt en bij de politie.

Catherine Hallin

Medewerker Integriteit en Onderzoeken

« Het is in een democratie echt essentieel dat er integere overheidsdiensten zijn die de grondrechten en het algemeen belang respecteren. Dit zijn noodzakelijke voorwaarden voor de kwaliteit van de dienstverlening aan de bevolking en voor het vertrouwen van burgers in hun instellingen. »

Meer weten +

Sinds oktober 2023 versterkt Catherine de polen Integriteit en Onderzoek van Ombuds Brussel.

Ze helpt bij het ontvangen en opvolgen van meldingen van integriteitsschendingen binnen Brusselse overheidsdiensten en bij de bescherming van klokkenluiders.

Ze neemt ook deel aan thematische onderzoeken. Ze heeft met name expertise in interne controle en meer dan 10 jaar ervaring als intern auditor in functies bij de Algemene Inspectie van de federale en lokale politie (AIG) en de NMBS.

Ze heeft een bachelor in de rechten en criminologie van de Université Libre de Bruxelles en een getuigschrift voor specialist interne controle van het International Control Institute.

Louis Hancisse

Verantwoordelijke Integriteit en Onderzoeken

« Het waarborgen van de integriteit van overheidsdiensten versterkt onze rechtsstaat en vernieuwt het vertrouwen van het publiek in onze instellingen. »

Meer weten +

Louis kwam in augustus 2022, met vijf jaar ervaring bij het Centrum Integriteit van de federale Ombudsman, bij Ombuds Brussel terecht. Daarvoor voerde hij verschillende opdrachten uit in de strijd tegen misdaad en corruptie bij de Europese Commissie en Transparency International.

Louis heeft een diploma politieke wetenschappen (UCLouvain) en Europese studies (Europacollege). Hij is gespecialiseerd in fraudeaudits: hij is gecertificeerd lid van de Association of Certified Fraud Examiners (ACFE) en het Institute of Fraude Auditors (IFA - Belgium).

Jean-Yves Makuanga

Job title missing

« Op basis van klachten wil ik bijdragen tot een betere werking van de Brusselse overheidsdiensten, ten dienste van de Brusselaars. »

Meer weten +

Jean-Yves kwam begin november 2022 ten tonele bij Ombuds Brussel, nadat hij vier jaar voor talent.brussels had gewerkt. Hij heeft met name meegewerkt aan de oprichting van talentAnalytics.brussels (Observatorium van de Gewestelijke Publieke Werkgelegenheid). Jean-Yves heeft ook gewerkt voor de FOD Financiën, als dossierbeheerder bij DAVO (Dienst voor Alimentatievorderingen). Met een opleiding aan de KMS en een diploma economie brengt hij zijn talenten als analist naar het team van Ombuds Brussel.

Adam Piotrowski

Mederwerker Onthaal en Klachten

« Ik wil helpen het vertrouwen te herstellen en de dialoog tussen de Brusselse burgers en de overheidsdiensten te bevorderen. »

Meer weten +

Adam versterkte het team in juni 2024 als medewerker onthaal en klachten bij Ombuds Brussel.

Hij is gediplomeerd als gespecialiseerd opvoeder in psycho-educatieve ondersteuning en heeft 3 jaar professionele ervaring bij de gemeente Sint-Lambrechts-Woluwe als medecoördinator van de straathoekwerkers. Daarvoor werkte hij 2 jaar in de jeugdzorg.

Hij is ook medeoprichter van een vzw die actief strijdt tegen kwetsbaarheid en de digitale kloof.

Gabriel Ouli

Medewerker klachten en meldingen

« Dienstverlening aan burgers en de samenleving in het algemeen behoren tot mijn kernwaarden. »

Meer weten +

Gabriel kwam in februari 2023 bij het team van Ombuds Brussel en bracht zijn professionele ervaring mee die hij opdeed als projectbeheerder bij Child Focus en als verantwoordelijke van de dienst burgerlijke stand en bevolking bij de gemeente Vorst.

Hij behaalde een diploma politieke wetenschappen en internationale betrekkingen aan de Université Libre de Bruxelles.

Sammy De Ridder

Medewerker klachten en meldingen

« De eerste stap naar een efficiënte overheidsdienst is het herstellen en versterken van het vertrouwen tussen burgers en de overheidsdienst.  »

Meer weten +

Sammy voegde zich in juli 2022 als tweede medewerker bij de instelling, waar hij verantwoordelijk was voor het opzetten van de pool Klachten.

Sammy heeft heel wat ervaring in openbare instellingen op zowel gemeentelijk als op federaal niveau.

Met een diploma rechten en een postgraduaat bemiddeling begon hij zijn carrière als documentalist bij de Raad van State. Daarna werkte hij als juridisch adviseur voor de stad Hasselt en vervolgens voor twee federale nucleaire agentschappen (FANC en NIRAS).

Cathy Vanderwildt

Verantwoordelijke beheer

« Werken in human resources voor een bemiddelingsdienst betekent voortdurend aandacht hebben voor anderen, en dat is genoeg motivatie om 's ochtends op te staan! »

Meer weten +

Cathy is de eerste medewerkster die bij Ombuds Brussel kwam in juni 2022. Met een zeer gevarieerde carrière is ze verantwoordelijk voor het administratieve, financiële en personeelsbeheer van Ombuds Brussel. Eerder werkte ze op de personeelsdienst van de Gewestelijke Overheidsdienst Brussel, als projectbeheerder voor de federale Ombudsman en in een opvangtehuis voor dakloze jongeren, Les Petits Riens.

Ze behaalde een diploma informatie en communicatie aan de Université Libre de Bruxelles.

Wil u deel uitmaken van het team van Ombuds Brussel?