Hulp krijgen

U bent een burger, vereniging of bedrijf en u ondervindt een probleem met een overheidsdienst?
Dien een klacht in.

U werkt voor een overheidsdienst en hebt misbruik, fraude of een onregelmatigheid die in strijd is met het algemeen belang opgemerkt?
Doe een melding.

Vul onze vragenlijst in om na te gaan of Ombuds Brussel u kan helpen.

Een klacht indienen Een melding doen Bescherming van klokkenluiders

Hoe een klacht indienen?

+32 2 549 67 00

Maandag en donderdag van 14u tot 17u,
dinsdag, woensdag en vrijdag van 9u tot 12u.

We zijn gebonden door het beroepsgeheim en respecteren uw privacy. Raadpleeg voor meer informatie ons beleid inzake gegevensverwerking via deze link.

Ik heb een probleem met een overheidsdienst

Om een klacht in te dienen, moet u aan deze drie voorwaarden voldoen:

 1. Ombuds Brussel moet bevoegd zijn voor deze overheidsdienst (raadpleeg de lijst met overheidsdiensten).

 2. U hebt al contact opgenomen met de betrokken overheidsdienst om uw probleem te melden, maar u bent niet tevreden met het antwoord of de overheidsdienst heeft niet geantwoord.

 3. De feiten zijn minder dan drie jaar oud.

Hoe behandelt Ombuds Brussel uw klacht?

 1. 1

  Ontvangstbevestiging:

  u ontvangt een ontvangstbevestiging met een referentienummer (OM.2024.xxx) en de naam van uw dossierbeheerder. Onthoud deze belangrijke informatie.

 2. 2

  Verificatie en doorverwijzing:

  uw dossierbeheerder onderzoekt of uw klacht ontvankelijk is. Als ze niet ontvankelijk is, verwijst Ombuds Brussel u door naar de juiste dienst.

 3. 3

  Analyse van de feiten en dialoog:

  uw dossierbeheerder verzamelt alle nodige informatie bij u en de overheidsdienst om de situatie zo goed mogelijk te begrijpen en om te onderzoeken of een oplossing mogelijk is.

 4. 4

  Conclusie van de klacht:

  • Onze tussenkomst heeft geleid tot een verzoening tussen uw standpunt en dat van de overheidsdienst.
  • Als er geen oplossing wordt gevonden maar uw klacht wel gegrond is, kan Ombuds Brussel aan de overheidsdienst vragen om uw situatie recht te zetten.
  • Als uw klacht niet gegrond is of een oplossing niet mogelijk is, sluiten we het dossier en leggen we u de redenen uit.
 5. 5

  Verbetering:

  als uw klacht een groter probleem aan het licht brengt, kan Ombuds Brussel een onderzoek openen en aanbevelingen formuleren bij de overheidsdienst of het parlement.

De duur van de behandeling hangt af van de complexiteit van de situatie, hoe snel we de informatie ontvangen en het aantal klachten dat we ontvangen.

Wat is het verschil tussen een klacht en een melding?

Diffalerstcomplaints

Een klacht gaat over een probleem dat een burger, een vereniging of een bedrijf persoonlijk ondervindt met een overheidsdienst.

Met een melding kunnen personeelsleden van de overheidsdienst (werknemers, externen of onderaannemers) die getuige zijn van misbruik, fraude of een ernstige onregelmatigheid die in strijd is met het algemeen belang die situatie melden.

Hebt u niet gevonden wat u zoekt en hebt u vragen?