Hoe werkt Ombuds Brussel?

In het kader van onze missie werken we met Ombuds Brussel nauw samen met de Brusselse overheidsdiensten.

Als u voor een Brusselse overheidsdienst werkt en u meer wil weten over ons werk is deze pagina bedoeld om op uw vragen te antwoorden.

Hebt u andere vragen? Aarzel niet om contact met ons op te nemen voor meer informatie of een afspraak.

DSC0435 OK

Wat is de rol van Ombuds Brussel ten opzichte van overheidsdiensten?

Als onafhankelijke instelling stelt Ombuds Brussel zich neutraal op tussen de overheidsdiensten en de gebruikers.

 • We luisteren naar burgers die een probleem met een overheidsdienst melden.
 • Door het gesprek aan te gaan met de overheidsdienst informeren we hen over de problemen die de burgers melden en vernemen we hun standpunt.

Het doel van Ombuds Brussel is de verschillende standpunten te verzoenen en indien nodig aanbevelingen te formuleren om de situatie te verbeteren in ieders belang.

Hoe behandelt Ombuds Brussel klachten?

Als lid van een gewestelijke of gemeentelijke overheidsdienst kan Ombuds Brussel contact met u opnemen in het kader van de behandeling van een klacht. Raadpleeg de stappen van het klachtenbehandelingsproces om te weten wanneer we met u contact zouden kunnen opnemen.

 • 1

  We controleren de ontvankelijkheid van de klacht:

  • Als de vraag duidelijk onontvankelijk is, nemen we meestal geen contact op met de overheidsdienst en sluiten we het dossier.
  • Als de persoon zijn probleem nog niet heeft gemeld bij de betrokken overheidsdienst, vragen we hem om eerste contact op te nemen met de overheidsdienst zelf.
 • 2

  Als de klacht ontvankelijk is, verzamelen we alle documenten die nodig zijn om de situatie te begrijpen.

  • In deze fase is het mogelijk dat we contact met u opnemen om de elementen te verkrijgen die nodig zijn om de klacht te begrijpen.
  • Soms kunnen we op basis van de elementen die door de persoon worden geleverd, concluderen dat de klacht ongegrond is. In dat geval nemen we geen contact met u op.
 • 3

  We onderzoeken de elementen van het dossier in het licht van de geldende wetgeving, de context en de normen van Ombuds Brussel

  Deze 15 normen beschrijven wat mensen echt mogen verwachten van een eerlijke en kwaliteitsvolle overheidsdienst.

  In dit stadium kunnen we contact met u opnemen om uw standpunt te horen en onze analyse te bespreken.

 • 4

  Onze tussenkomst kan leiden tot:

  • Indien mogelijk, uw standpunt verzoenen met dat van de persoon die de klacht indient.
  • Concluderen dat de klacht gegrond is en u vragen de situatie recht te zetten.
  • Concluderen dat de klacht ongegrond is en u en de betrokken persoon hiervan op de hoogte stellen.

Hoe uw gebruikers informeren over Ombuds Brussel?

Raadpleeg het PDF-document om te ontdekken hoe u Ombuds Brussel kan vermelden in uw brieven of op uw website.
We nodigen u ook uit om onze folders en posters te verdelen in uw onthaalruimtes. Aarzel niet om contact met ons op te nemen voor meer informatie.

Voor welke overheidsdiensten is Ombuds Brussel bevoegd?

Ombuds Brussel behandelt klachten (ontevredenheid van gebruikers) en meldingen (gevallen van misbruik of fraude) met betrekking tot overheidsdiensten, instellingen en verenigingen die onder de volgende bevoegdheidsniveaus vallen:

 • Het Brussels Hoofdstedelijk Gewest
 • De Franse Gemeenschapscommissie (COCOF)
 • De Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie (COCOM)
 • Gemeenten en de OCMW’s

Hou er rekening mee dat de MIVB en een aantal gemeenten en OCMW’s hun eigen ombudsman hebben voor klachten. Voor deze overheidsdiensten is onze opdracht beperkt tot meldingen van misbruik of fraude.

20230206 134133 copie

Als u getuige bent van misbruik of fraude binnen uw overheidsdienst, volg dan de volgende stappen:

 • Maak gebruik van het interne kanaal binnen uw overheidsdienst. Het interne kanaal is een dienst of persoon die binnen uw overheidsdienst is aangewezen om meldingen te ontvangen en onderzoek te doen naar mogelijke feiten van misbruik of fraude. De wet moedigt het gebruik ervan aan wanneer het mogelijk is.
 • Bij vrees voor represailles of om een andere reden die verband houdt met de aard van uw melding, kunt u rechtstreeks contact opnemen met Ombuds Brussel, het externe kanaal.

De publicaties van Ombuds Brussel

Jaarverslag 2023

Jaarverslag 2023

Bekijk de publicatie

29.03.2024

Jaarverslag 2022

Jaarverslag 2022

Bekijk de publicatie

31.03.2023

Meer informatie

Neem contact met ons op

Hebt u een vraag? Aarzel niet om contact op te nemen met Louise Degryse, verantwoordelijke voor externe relaties:

louise.degryse@ombuds.brussels
+32 490 67 45 80
+32 2 549 67 07