Hulp krijgen

U bent een burger, vereniging of bedrijf en u ondervindt een probleem met een overheidsdienst?
Dien een klacht in.

U werkt voor een overheidsdienst en hebt misbruik, fraude of een onregelmatigheid die in strijd is met het algemeen belang opgemerkt?
Doe een melding.

Vul onze vragenlijst in om na te gaan of Ombuds Brussel u kan helpen.

Een klacht indienen Een melding doen Bescherming van klokkenluiders

Hoe kunt u bescherming aanvragen?

+32 2 549 67 00

Maandag en donderdag van 14u tot 17u,
dinsdag, woensdag en vrijdag van 9u tot 12u.

We zijn gebonden door het beroepsgeheim en respecteren uw privacy. Raadpleeg voor meer informatie ons beleid inzake gegevensverwerking via deze link.

Bescherming tegen represailles

Als u misbruik of fraude hebt gemeld of als u hebt getuigd in het kader van een onderzoek naar dergelijke feiten en u te maken krijgt met represailles, kan Ombuds Brussel u beschermen.

Represailles: toelichting

Represailles zijn negatieve maatregelen die worden genomen als reactie op uw melding of getuigenis. Hieronder enkele voorbeelden:

 • Ontslag
 • Verandering van werkplek
 • Wijziging van uurrooster
 • Negatieve evaluatie
 • Disciplinaire maatregelen
 • Berisping
 • Pesten

Bescherming: toelichting

Bescherming is bedoeld om te voorkomen dat uw werkgever negatieve maatregelen tegen u onderneemt omdat u een integriteitsschending hebt gemeld of hebt deelgenomen aan een onderzoek.

Hoe werkt de bescherming?

 1. 1

  We onderzoeken of de maatregelen die tegen u zijn ondernomen verband houden met uw melding of uw deelname aan het onderzoek.

 2. 2

  Als dat het geval is, vragen we aan uw werkgever om de maatregelen in kwestie objectief te rechtvaardigen door aan te tonen dat ze gebaseerd zijn op elementen die losstaan van het onderzoek.

 3. 3

  Als uw werkgever onvoldoende bewijs kan geven, raden we hem aan om de represailles stop te zetten of te compenseren

Opgelet: het gaat hier alleen om aanbevelingen en niet om een verplichting. U hebt ook het recht om uw bescherming in te roepen bij de rechtbank.

Om bescherming tegen represailles aan te vragen, kunt u ons formulier invullen door op onderstaande knop te klikken.

Hebt u niet gevonden wat u zoekt en hebt u vragen?