• Berichtcategorie:Nieuws

Op 1 september blazen we ons eerste kaarsje uit. De gelegenheid om aan de hand van vijf kernwaarden terug te blikken op ons eerste werkjaar.

Onpartijdigheid

Onpartijdigheid is een absolute waarde van de instelling: ze vormt de essentie bij de behandeling van klachten. In een jaar tijd ontvingen we al 1.000 klachten! We luisteren naar de standpunten van de twee partijen en trachten te komen tot aanvaardbare oplossingen voor beide.

Creativiteit

Het team van 10 medewerkers van Ombuds Brussel stelt zijn creativiteit iedere dag ten dienste van de instelling. Door de situaties met een frisse blik van buitenaf te bekijken kunnen we nieuwe oplossingen aanreiken voor de struikelblokken die burgers op hun administratieve pad tegenkomen.

Welwillendheid

Ombuds Brussel zet zich in om met alle partners relaties aan te knopen op basis van welwillendheid. In haar eerste werkjaar had de instelling 80 verrijkende ontmoetingen met gewestelijke besturen, gemeentes, OCMW’s,…

Nauwgezetheid

De zeven klachtenbeheerders van de instelling leggen bij de analyse van de hen toevertrouwde dossiers de grootste nauwgezetheid aan de dag. Die nauwgezetheid is een absolute vereiste om de kwaliteit van het werk van de instelling te waarborgen. Sinds september 2022 breidde het team zijn expertise binnen vele domeinen uit: huisvesting, stedenbouw, netheid, fiscaliteit, mobiliteit,…

Integriteit

Integriteit is een waarde die niet weg te denken valt bij overheidsdiensten en die Ombuds Brussel hoog in het vaandel draagt. Waken over de integriteit binnen de gewestelijke en gemeentelijke overheidsdiensten in Brussel hoort net zo goed tot de taken van Ombuds Brussel. . Meldingen van misbruik of fraude binnen de Brusselse overheidsdiensten komen terecht bij het team “Integriteit” van Ombuds Brussel, dat een onderzoek instelt om de eventuele integriteitsschendingen te benoemen en te verhelpen.