Denk je het slachtoffer te zijn van een vergeldingsmaatregel?

Als je een integriteitsschending hebt gemeld of als je hebt meegewerkt aan een onderzoek, geniet je bescherming. De bescherming heeft betrekking op alle vergeldingsmaatregelen die je in je werkomgeving ondervindt en die verband houden met je melding of deelname aan een onderzoek.

Wil je die bescherming aanvragen?

Dien je aanvraag in via onderstaand formulier.

Hoe werkt die bescherming?

  1. Wij gaan na of er een verband bestaat tussen de genomen maatregelen en je melding of deelname aan het onderzoek.
  2. Is dat het geval, dan spreken we je werkgever aan. We vragen hem te bewijzen dat er geen verband bestaat tussen de maatregelen en de melding of het onderzoek.
  3. Kan je werkgever onvoldoende bewijs leveren, dan vragen we hem of haar de vergeldingsmaatregelen in te trekken of te compenseren.

Wat te verstaan onder vergeldingsmaatregelen?

Vergeldingsmaatregelen waar je bescherming voor kan vragen zijn bijvoorbeeld:

  • Ontslag
  • Een verandering van werkplek
  • Een aanpassing van de werkuren
  • Negatieve evaluatie
  • Tuchtmaatregel
  • Berisping, intimidatie

Aanvraagformulier voor bescherming

Aanvraagformulier voor bescherming
Vermeld hier de naam van de overheidsdienst, dienst of de instelling.
Heb je misbruik of fraude gemeld?
Heb je meegewerkt aan een onderzoek?
Beschrijf zo nauwkeurig mogelijk de genomen maatregelen en vermeld de contactgegevens van de betrokken personen.
Maximale uploadgrootte: 20MB
Bevestiging