Heb je een geval van misbruik of fraude binnen een Brusselse administratie gemeld (intern of bij Ombuds Brussel)? Of heb je deelgenomen aan een onderzoek door Ombuds Brussel?

Je werkgever mag je omwille van de melding of het onderzoek in geen geval onderwerpen aan vergeldingsmaatregelen.

Denk je het slachtoffer te zijn van een vergeldingsmaatregel?

Denk je dat er vergeldingsmaatregelen tegen je worden ondernomen wegens je melding of deelname aan een onderzoek, neem dan contact op met Ombuds Brussel om bescherming aan te vragen.

Wil je die bescherming aanvragen?

Dien je aanvraag in via onderstaand formulier. Geef ons gerust telefonisch of via mail een seintje als je vragen hebt.

Hoe werkt die bescherming?

  1. Wij gaan na of er een verband bestaat tussen de genomen maatregelen en je melding of deelname aan het onderzoek.
  2. Is dat het geval, dan spreken we je werkgever aan. We vragen hem te bewijzen dat er geen verband bestaat tussen de maatregelen en de melding of het onderzoek.
  3. Kan je werkgever onvoldoende bewijs leveren, dan vragen we hem of haar de vergeldingsmaatregelen in te trekken of te compenseren.

Wat te verstaan onder vergeldingsmaatregelen?

Vergeldingsmaatregelen waar je bescherming voor kan vragen zijn bijvoorbeeld:

  • Ontslag
  • Een verandering van werkplek
  • Een aanpassing van de werkuren
  • Negatieve evaluatie
  • Tuchtmaatregel
  • Berisping, intimidatie

Aanvraagformulier voor bescherming

Aanvraagformulier voor bescherming
Vermeld hier de naam van de overheidsdienst, dienst of de instelling.
Vermeld hier de naam van het bestuur, de dienst of de instantie.
Heb je misbruik of fraude gemeld?
Heb je meegewerkt aan een onderzoek?
Beschrijf zo nauwkeurig mogelijk de genomen maatregelen en vermeld de contactgegevens van de betrokken personen.
Maximale uploadgrootte: 20MB
Bevestiging