De onafhankelijke instelling die de band tussen de bevolking en de Brusselse administraties versterkt

Onze missie

We waken over de vrijwaring van de grondrechten, goed bestuur en integriteit binnen de Brusselse overheidsdiensten.

Wat doen we?

We onderzoeken:

De behandeling van de klachten en meldingen stelt ons in staat om aanbevelingen te formuleren om de werking van de Brusselse overheidsdiensten te verbeteren.

Ieder jaar maken wij een verslag over aan het Brussels Hoofdstedelijk Parlement, aan de Verenigde Vergadering van de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie en aan het Parlement van de Franstalige Brusselaars.

Hoe werken we?

We zijn neutraal en onafhankelijk van de administratie. Onze diensten zijn gratis. We handelen met zorgzaamheid, strikt en onpartijdig. Onze aanpak gaat uit van dialoog en creativiteit om te komen tot oplossingen in ieders belang.

Ombudsnormen

Bij het analyseren van de klachten en de meldingen die wij ontvangen, verwijzen wij naar 15 normen waaraan een kwaliteitsvolle dienstverlening moet voldoen. Lees hier de ombudsnormen.


Een onafhankelijke publieke instelling

De Brusselse ombudsvrouw is benoemd door het Parlement en beschikt over een eigen team van gekwalificeerde medewerkers. De instelling maakt geen deel uit van de administratie.

Catherine De Bruecker is de eerste Brusselse ombudsvrouw. Zij legde op 16 december 2021 haar eed af voor de Voorzitter van het Brussels Hoofdstedelijk Parlement en voor de Voorzitster van het Parlement van de Franstalige Brusselaars. Ze trad in januari 2022 in functie voor een mandaat van vijf jaar.

Catherine De Bruecker, eerste brusselse ombudsvrouw