Heb je weet van fraude of misbruik binnen een administratie?

Integriteitsschendingen binnen de Brusselse besturen en gemeenten kun je melden bij Ombuds Brussel. Wanneer je misbruik of fraude meldt, kan je bescherming als “klokkenluider” krijgen.

Wie kan misbruik of fraude melden?

Iedereen die in een professionele context weet heeft van misbruik of fraude binnen een gewestelijke of gemeentelijke administratie in Brussel.

Bijvoorbeeld: je bent personeelslid van een administratie, je werkte binnen een administratie, je loopt of liep stage, of je deed mee aan een selectieprocedure voor een functie, je bent onderaannemer of leverancier.

Wat kan je melden?

Onder integriteitsschending valt ieder misbruik, fraude, onregelmatigheid of grove nalatigheid die schadelijk is voor het algemeen belang. De feiten moeten betrekking hebben op een Brusselse administratie.

Het kan bijvoorbeeld gaan om:

 • verduistering van activa
 • een onregelmatigheid in een openbare aanbestedingsprocedure
 • vriendjespolitiek
 • een belangenconflict
 • machtsmisbruik
 • oneerlijke concurrentie
 • schending van de privacy
 • iedere andere zware inbreuk op de deontologie

Wanneer kan je een beroep doen op Ombuds Brussel?

Misbruik of fraude kan je melden:

 • Bij het interne kanaal dat normaal gesproken binnen je administratie is opgezet: de wet moedigt je aan om waar mogelijk te kiezen voor het interne kanaal.
 • Rechtstreeks bij Ombuds Brussel: als je organisatie geen intern kanaal heeft, je represailles vreest, een melding bij het intern kanaal zonder gevolg bleef of om andere redenen die met de aard van de melding samenhangen.

Hoe meld je misbruik of fraude?

We hebben een beveiligd online portaal opgezet waar je in alle vertrouwen kan rapporteren en met ons kan communiceren.

Doe je melding (via het beveiligd portaal).

Ook met vragen over deze procedure, over je rechten of over onze rol, kan je bij ons terecht:

 • Via e-mail: integriteit@ombuds.brussels
 • Telefonisch: +32 2 549 67 00 (op maandag en donderdag van 14u tot 17u, op dinsdag, woensdag en vrijdag van 9u tot 12u)
 • Op afspraak: maak per e-mail of telefonisch een afspraak met een van onze onderzoekers
 • Ons adres? Oud Korenhuis 1, 1000 Brussel

Wij zijn gebonden aan het beroepsgeheim, je persoonsgegevens en je melding worden strikt vertrouwelijk behandeld.

Download ons onderzoeksprotocol (PDF) voor meer informatie over de procedure en onze methodes.

Voor welke diensten zijn we bevoegd?