Heb je weet van fraude of misbruik binnen een administratie?

Integriteitsschendingen binnen de Brusselse besturen en gemeenten kun je melden bij Ombuds Brussel. Wanneer je misbruik of fraude meldt, kan je bescherming als “klokkenluider” krijgen.

Wie kan misbruik of fraude melden?

Iedereen die binnen een Brussels bestuur werkt.

Wat kan je melden?

Onder integriteitsschending valt ieder misbruik, fraude, onregelmatigheid of grove nalatigheid die schadelijk is voor het algemeen belang. De feiten moeten betrekking hebben op een Brusselse administratie.

Het kan bijvoorbeeld gaan om:

 • verduistering van activa
 • een onregelmatigheid in een openbare aanbestedingsprocedure
 • vriendjespolitiek
 • een belangenconflict
 • machtsmisbruik
 • iedere andere zware inbreuk op de deontologie

Wanneer kan je een beroep doen op Ombuds Brussel?

Neem contact met ons op:

 • als je de feiten al aan je hiërarchisch meerdere of intern hebt gemeld en er na 30 dagen geen gevolg aan werd gegeven;
 • onmiddellijk als je represailles vreest.

Hoe meld je misbruik of fraude?

We hebben een beveiligd online portaal opgezet waar je in alle vertrouwen kan rapporteren en met ons kan communiceren.

Doe je melding (via het beveiligd portaal).

Ook met vragen over deze procedure, over je rechten of over onze rol, kan je bij ons terecht:

 • Via e-mail: integriteit@ombuds.brussels
 • Telefonisch: +32 2 549 67 00 (op maandag en donderdag van 14u tot 17u, op dinsdag, woensdag en vrijdag van 9u tot 12u)
 • Op afspraak: maak per e-mail of telefonisch een afspraak met een van onze onderzoekers
 • Ons adres? Oud Korenhuis 1, 1000 Brussel

Wij zijn gebonden aan het beroepsgeheim, je persoonsgegevens en je melding worden strikt vertrouwelijk behandeld.

Download ons onderzoeksprotocol (PDF) voor meer informatie over de procedure en onze methodes.

Voor welke diensten zijn we bevoegd?