• Berichtcategorie:Publicaties

Ombuds Brussel start een onderzoek naar de lage-emissiezone (LEZ) in Brussel. Het doel? Nagaan of de uitvoering van de lage-emissiezone in overeenstemming is met de inclusieve aanpak die door de Brusselse regering werd bepaald tijdens de uitwerking ervan.

Het doel van de lage-emissiezone is om geleidelijk aan de meest vervuilende voertuigen te verbieden om de luchtkwaliteit in Brussel te verbeteren. Bij de uitvoering voorziet de Brusselse regering een inclusief beleid voor kwetsbare gezinnen.

101 klachten in 2023

Ombuds Brussel heeft in 2023 een honderdtal klachten ontvangen over de lage-emissiezone. Deze klachten gingen in het bijzonder over moeilijkheden bij het verkrijgen van een afbetalingsplan dat aangepast is aan de individuele situatie van mensen, moeilijkheden bij het inroepen van bijzondere omstandigheden wanneer een boete wordt betwist, enz. In overeenstemming met de opdrachten die haar werden toevertrouwd, besliste Ombuds Brussel om een onderzoek uit te voeren om na te gaan en te objectiveren of er structurele problemen bestaan bij de uitvoering van de lage-emissiezone.

Veldonderzoek en aanbevelingen

Concreet zal Ombuds Brussel vanaf januari 2024 een veldonderzoek uitvoeren bij de drie Brusselse overheidsdiensten die hoofdzakelijk betrokken zijn bij de lage-emissiezone: Leefmilieu Brussel, Brussel Mobiliteit en Brussel Fiscaliteit. De veldfase zal uitmonden in een onderzoeksverslag met onze bevindingen en eventuele aanbevelingen om de situatie structureel te verbeteren. Dit rapport zal worden voorgelegd aan het Brussels Parlement, waar het een bijdrage zal leveren aan het publieke debat en de opvolging van de aanbevelingen mogelijk zal maken.

De behandeling van klachten over de LEZ gepauzeerd

Tijdens het onderzoek zal Ombuds Brussel de opvolging van individuele klachten over de lage-emissiezone niet kunnen verzekeren. Uiteraard zullen mensen nog altijd klachten kunnen indienen rond dit onderwerp en de inhoud ervan zal zelfs kunnen bijdragen aan het lopende onderzoek. Er zal echter geen individuele opvolging kunnen worden gegeven aan de ontvangen klachten.