Klokkenluiders in het Brussels Gewest beter beschermd

  • Berichtcategorie:Nieuws

Op 27 april 2023 wijzigde de Brusselse wetgever de oprichtingstekst van Ombuds Brussel. De tekstwijziging voorziet in een duidelijk mechanisme om integriteitsschendingen, zoals gevallen van misbruik of fraude binnen overheidsdiensten te melden. Ze verbetert de bescherming van de klokkenluiders en versterkt de rol van Ombuds Brussel bij het verstrekken van die bescherming.

Lees verderKlokkenluiders in het Brussels Gewest beter beschermd