Heeft u een probleem met een Brusselse overheidsdienst?

Wij kunnen je helpen onder drie voorwaarden:

  1. Uw klacht heeft betrekking op een Brusselse overheidsdienst

Raadpleeg onderstaande lijst. De dienst staat hier niet vermeld? Raadpleeg Ombudsman.be om de dienst te vinden die u kan helpen.

  1. U hebt al contact opgenomen met de betrokken overheidsdienst om uw probleem te melden

Wij treden alleen op als u al heeft getracht om uw probleem met de betrokken overheidsdienst op te lossen. Heeft u dat nog niet gedaan? Neem dan contact op met de overheidsdienst via de interne klachtendienst: raadpleeg hiertoe de website van de overheidsdienst of neem contact op met haar informatielijn.

  1. De feiten zijn minder dan 3 jaar oud

Hoe langer iets geleden is, hoe moeilijker het wordt om tot verzoening te komen en een oplossing te bereiken.

Wil je een klacht indienen?

Vul onderstaand online klachtenformulier in

+32 2 549 67 00
Contacteer ons telefonisch iedere maandag en donderdag van 14u tot 17u en iedere dinsdag, woensdag en vrijdag van 9u tot 12u

We kunnen ook een afspraak maken in onze kantoren in Brussel. Neem via e-mail of telefonisch contact op met ons om een afspraak te maken.

U kunt het klachtenformulier ook in pdf formaat afdrukken en het ons per post toesturen.

Ons adres? Oud Korenhuis 1, 1000 Brussel.


Klachtenformulier

Klachtenformulier
Heeft u al stappen ondernomen bij de betrokken overheidsdienst om te komen tot een oplossing voor uw probleem?
Wees zo nauwkeurig en volledig mogelijk. Vermeld de data, de verschillende stadia en stappen die u heeft ondernomen om ons in staat te stellen om uw situatie te begrijpen.
Voor wie dient u deze klacht in?
Maximale uploadgrootte: 20MB
Bevestiging


Voor welke diensten zijn we bevoegd?